‘Miljoenenrisico mbo’s door derivaten’

Vier grote mbo-instellingen lopen financiële risico’s door het afsluiten van derivatencontracten, blijkt uit onderzoek van De Telegraaf naar de jaarrekening van acht grote onderwijsinstellingen.

Door de lage rente van de afgelopen tijd kunnen de scholen flinke sommen geld verliezen.

De instellingen die een groot risico lopen zijn ROC Midden Nederland, ROC West-Brabant, Zadkine en het Albeda College uit Rotterdam. In de afgelopen tien jaar hebben volgens de krant veel mbo’s hypotheken en andere leningen afgesloten om nieuwe gebouwen te kunnen kopen. Ze verzekerden zich tegen hoge rentes op hun lening.

Renteverzekeringen groot risico voor scholen

Als scholen van de derivaten - verzekeringen tegen rentestijgingen op leningen - afwillen of onverwachts in de problemen komen, zoals onlangs bij de Amsterdamse scholengroep Amarantis het geval was, moeten ze diep in de buidel tasten. De MBO Raad laat in de krant weten op scherp te staan. Volgens voorzitter Jan van Zijl moet er na de zomer duidelijkheid komen over de kwetsbaarheden bij mbo-scholen.

Van Bijsterveldt: onderzoek naar financiële positie mbo-sector

Minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA) in een reactie tegen NRC:

“Volgens minister Van Bijsterveldt moet het geld daar besteed worden waar het voor bedoeld is, namelijk voor goed onderwijs. Onlangs heeft minister Van Bijsterveldt een sectorbreed onderzoek in gang gezet naar de financiële positie van de mbo-sector. De resultaten van dit onderzoek worden in oktober verwacht. In dat onderzoek wordt ook aandacht besteed aan het gebruik van derivaten door de instellingen en de effecten daarvan op de financiële positie van de ROC’s. Mocht uit het onderzoek blijken dat er onverantwoorde risico’s zijn genomen, dan zullen de regels verder aangescherpt worden.”

Maandag bleek al dat de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Universiteit Leiden risico lopen door het afsluiten van derivatencontracten. Volgens Het Financieele Dagblad dreigen ze voor tientallen miljoenen euro’s het schip in te gaan.

PvdA en GroenLinks stellen kamervragen over renteverzekeringen

PvdA-Kamerleden Ronald Plasterk en Tanja Jadnanansing hebben minister Van Bijsterveldt om opheldering gevraagd. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver wil dat de minister ingrijpt en wil na het reces zo snel mogelijk een debat over de riskante beleggingen van de mbo-scholen. Klaver zegt in een reactie tegenover persbureau Novum:

“Dit geld moet naar de klas, hier moeten leerlingen les van krijgen. Dit onderwijsgeld is van ons, niet van onderwijsmanagers die amateurbankiertje willen spelen. Ik wil geen fratsen meer met onderwijsgeld.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zegt op Twitter dat het CDA al in april een debat over derivaten heeft aangevraagd:

Twitter avatar PieterOmtzigt Pieter Omtzigt CDA heeft in April debat aangevraagd over rentederivaten en gevraagd wie ze nu precies heeft. Het is nu het eerste debat na reces.