Het feitenvrije 50Plusgeneuzel van Henk Krol en Jan Nagel

Babyboompartij 50Plus verdraait de feiten om ouderen zo zielig mogelijk over te laten komen, betoogt Sywert van Lienden.

De 50Pluspartij staat inmiddels in de peilingen op drie zetels. De boodschap is kristalhelder verwoord in de campagnespot: ‘Blijf van mijn poen af!’ Het schrikbeeld waarmee de 50Poenpartij campagne voert: verarmde ouderen van een jaar of tachtig. Komend uit de tijd dat er nog zes dagen moest worden gewerkt en een studie in de avonduren werd gevolgd. Die een schamel pensioen hebben verdiend en die in kleine huisjes woonden tijdens de wederopbouw van Nederland in de jaren vijftig en zestig.

Dat zijn dus onze opa’s en oma’s. En niet lijsttrekker Henk Krol en partijvoorzitter Jan Nagel van de 50Pluspartij. Die zijn zo’n twintig jaar jonger.

Arme ouderen. Zij zijn het nieuwe wapen waarmee babyboomers hun verworven rechten proberen te verdedigen. Eerst hebben ze onze opa’s en oma’s in de strontluiers gezet in het verzorgingstehuis. En nu zetten ze deze groep in om hun pensioenen en rechten veilig te stellen. De 50Pluspartij verdedigt in werkelijkheid de belangen van mensen die op de rand van hun pensioen zitten, tussen de 50 en 65 jaar oud.

Onze ouders dus.

De reden waarom babyboomers niet zouden moeten inleveren, is bij Krol altijd dezelfde: waren het niet deze ouderen die zes dagen per week hard gezwoegd hebben om dit land op te bouwen? Een feitenvrij relaas. In 1960 is de zesdaagse werkweek afgeschaft, nadat er in de jaren 50 al minder uren werd gewerkt. Je moet ruim boven de 70 zijn als je die tijden nog hebt meegemaakt. Babyboomers genieten juist van vierdaagse werkwerken.

Er wordt even feitenvrij geneuzeld over de pensioenen. Jan Nagel schrijft dat er geen pensioentekorten bestaan. Je rommelt met de rente: probleem opgelost. Op papier. En korten is ook niet nodig, want er vloeien toch meer premies naar de pensioenfondsen toe dan dat ze uitkeren?

Maar met de vergrijzing in aantocht is het logisch dat er meer wordt gespaard dan uitgegeven. En die pensioenpremies, die zijn al stelselmatig verlaagd. Bovendien sparen we zelf maar eenzevende deel van ons pensioen, de rest is verdiend op de beurs. Een pensioenkorting van een procent of tien raakt dus alleen het deel van het pensioen dat op de beurs is verdiend. Hoezo jammeren dat jarenlang premies opgehoest zijn en nu pensioen wordt afgepakt dat zelf bij elkaar gewerkt is?

Krol komt naar eigen zeggen al zijn hele leven op voor minderheidsgroepen, „voor mensen die in de verdrukking zitten”. 36 procent van de Nederlanders, oftewel zes miljoen mensen, is nu een vijftigplusser. Het aantal 65-plussers neemt in de komende vijftien jaar toe van 2,5 miljoen naar bijna 4 miljoen. En volgens het CBS is het inkomen van ouderen sterk verbeterd. Van alle leeftijdscohorten is onder 65-plussers het aandeel met een laag inkomen het laagst.

Gelukkig kunnen we iets doen aan de opportunistische feitenvrije 50Poenpartij. Wij delen namelijk iets met onze opa’s en oma’s. We stemmen allebei het minst. De niet-stemmers in die leeftijdsgroepen zijn samen goed voor 20 zetels. Ga samen met je opa of oma stemmen op 12 september. En stem dit soort opportunisten weg en gun de idealisten een kans.

Sywert van Lienden (21) is mede-initiatiefnemer van politieke beweging G500. Hij was van 2006 tot 2008 voorzitter van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren.

    • Sywert van Lienden