Correcties & Aanvullingen

In de rubriek next.checkt kreeg de bewering ,,Steeds meer gemeenten verklaren zich toeristisch om elke zondag open te kunnen zijn” van de SGP gisteren het oordeel half waar. Bij nader inzien kiezen we voor niet te checken. De reden hiervoor is dat het aantal toeristische gemeenten tot en met 2009 flink toenam, maar we niet weten of dit was omdat die gemeenten hun winkels iedere zondag open wilden hebben. Bovendien zijn recentere cijfers over het aantal toeristische gemeenten niet beschikbaar.

In ‘De 7 plagen van Spanje’ (nrc.next, 25 juli) wordt gemeld dat van de Spaanse jongeren de helft geen legaal werk heeft. Dat is een misleidende formulering die al eerder in next.checkt aan de kaak werd gesteld. De jeugdwerkloosheid is wel 50 procent, maar meer dan de helft van de Spaanse jongeren studeert of behoort om een andere redenen niet tot de beroepsbevolking. Van alle jongeren is dus ongeveer een kwart werkloos.