AFM dient klacht in tegen accountant van Vestia

Vestia kwam vorig jaar in problemen doordat het ingewikkelde financiële producten had gekocht.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal een klacht indienen tegen de KPMG-accountant die verantwoordelijk was voor de controle op woningbouwcorporatie Vestia. Dat heeft de AFM desgevraagd bevestigd.

De AFM heeft de accountantskamer van de rechtbank in Zwolle per brief (in handen van het Financieele Dagblad) laten weten dat het een onderzoek is begonnen naar de controle door accountant Marco Noorlander. Volgens de AFM zijn er aanwijzingen dat deze „niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving”. De AFM zal daarom „zo spoedig mogelijk” een tuchtklacht indienen bij de rechtbank in Zwolle.

Vestia kwam vorig jaar in grote problemen doordat het voor vele miljarden aan ingewikkelde financiële producten (derivaten) had gekocht. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar fraude en omkoping door de kassier van de woningcorporatie.

KPMG-accountant Noorlander was verantwoordelijk voor het controleren van de Vestia-boeken. Ondanks het feit dat Vestia enorme risico’s liep met de derivatenportefeuille, gaf hij zijn goedkeuring aan de jaarrekening over 2010. KPMG heeft al laten weten dat het de tekenbevoegdheid van Noorlander heeft ingetrokken, in afwachting van een eigen intern onderzoek naar Vestia. nrc