Stellingen

‘Per definitie’ betekent per definitie niet hetzelfde als ‘bijna altijd’, al wordt het daar bijna altijd voor gebruikt.

Rijksuniversiteit Groningen

Populaire talkshows in Nederland bespreken wetenschap op storend laag niveau.

Rijksuniversiteit Groningen

    • André Offringa
    • Jelger Lycklama À Nijeholt