Staatsschuld VS daalt door zorgwet van Obama

Was de zorgwet geschrapt dan was de staatsschuld gestegen.

Rotterdam. Door de hervormingen van de gezondheidszorg van president Obama zal de Amerikaanse staatsschuld de komende tien jaar afnemen in plaats van stijgen. Dat heeft het onafhankelijke begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres berekend. De besparingen zijn groter dan eerder gedacht.

Republikeinen stellen dat ‘Obamacare’ de staatsschuld verhoogt, volgens Romney met „biljoenen”. Dit wordt tegengesproken door de cijfers van het begrotingsbureau, de Congressional Budget Office.

De nieuwe cijfers zijn deels het gevolg van de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Vorige maand bepaalde het Hof dat Obama’s zorgwet niet in strijd is met de grondwet, maar dat een paar delen moeten worden geschrapt. Daardoor zullen 3 miljoen minder Amerikanen een ziektekostenverzekering krijgen dan eerder geraamd.

Obama had graag gewild dat de hele zorgwet gehandhaafd bleef, maar de bepaling van het Hooggerechtshof zorgt wel voor een kostenbesparing. De kosten zullen 84 miljard dollar (bijna 70 miljard euro) lager uitvallen tussen 2012 en 2022, aldus het begrotingsbureau.

Als de zorgwet in zijn geheel was geschrapt, zoals de Republikeinen hadden gewild, was de staatsschuld met 109 miljard dollar gestegen, aldus het begrotingsbureau. Dit is het bedrag dat op de huidige zorguitgaven wordt bespaard met de zorgwet. NRC