Problemen van Deutsche Bank lijken structureel

Anshu Jain en Jürgen Fitschen ondergaan een vuurdoop als nieuwe co-directeuren van Deutsche Bank. Beleggers hadden gehoopt dat ze volgende week bij de presentatie van de eerste resultaten onder hun bewind netto-inkomsten over het tweede kwartaal van grofweg 1 miljard euro zouden bekendmaken. Maar de cijfers zijn eerder uitgelekt en bieden geen goed nieuws.

De netto-inkomsten van Deutsche in deze periode zullen slechts 700 miljoen euro bedragen, 42 procent minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De voornaamste schuldige lijkt de operationele kostenbasis te zijn, die is gestegen naar 6,6 miljard euro, tegen 6,3 miljard euro in het tweede kwartaal van 2011.

Deze kosteninflatie is tot op zekere hoogte iets dat eigen is aan Deutsche. Een groot deel van de kosten van de bank wordt geboekt in dollars of ponden sterling, munteenheden die de laatste tijd in waarde zijn gestegen ten opzichte van de euro, de munt waarin de cijfers worden gerapporteerd.

Het onvermogen van Deutsche om zich beter in te dekken tegen dit risico is enigszins beschamend, gezien zijn marktleiderschap op het gebied van de valutahandel.

De valutaproblemen kunnen zijn verergerd door een omzetdaling. De zakenbanksector in het algemeen heeft de omzet op belangrijke markten als die voor rentes, valuta’s en kredieten van kwartaal op kwartaal met 5 tot 10 procent zien achteruitgaan. Deutsche moet nog laten weten hoe de firma is gevaren, maar waarschijnlijk heeft zij het niet veel beter gedaan.

Het bredere probleem voor Jain en Fitschen is dat zij deze omzet- en kostenproblemen niet zomaar even zullen kunnen oplossen. De voortdurende macro-economische somberheid betekent een zwakkere omzet op het gebied van de uitgifte van obligaties en aandelen, terwijl de aanhoudende problemen in de eurozone de munt waarin Deutsche rapporteert zullen blijven schaden. De euro lijkt nu een duidelijke neerwaartse trend te hebben ingezet.

Daarom is het verrassend dat Deutsche nog steeds achterop lijkt te liggen bij het omlaag brengen van het personeelsbestand bij zijn zakenbankdivisie. Zelfs als we ervan uitgaan dat er nog eens duizend arbeidsplaatsen extra zullen verdwijnen, schrapt Deutsche minder banen dan concurrenten als Crédit Suisse of Morgan Stanley.

Erger nog, Deutsche ligt ook achterop als het om zijn kernkapitaal gaat. Hoewel Deutsche zegt dat dit boven de 10 procent is gebleven, ligt het volgens de nieuwe maatstaven van het zogenoemde Basel III-akkoord (waarin internationale afspraken gemaakt zijn over onder meer minimum kapitaalseisen) rond de 7 procent. Dat is lager dan bij veel branchegenoten.

De strategie van Jain, net als die van Bob Diamond – de onlangs vertrokken topman van het Britse Barclays – lijkt erop te zijn gebaseerd dat de inzinking van de zakenbankdivisie conjunctureel en niet structureel van aard is. Die opinie zou in de tweede helft van 2012 wel eens moeilijk houdbaar kunnen blijken.

George Hay

Vertaling Menno Grootveld

    • George Hay