Obama: vuurwapengeweld aanpakken na schietpartij Aurora

Obama wil met Democraten, Republikeinen en lokale politici proberen “consensus te bereiken” over hoe het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten te verminderen. Dat zei de president gisteravond bij een toespraak in New Orleans.

Obama sprak zich gisteravond uit voor een hardere aanpak van vuurwapengeweld op een bijeenkomst van de National Urban League Convention in New Orleans. Foto AP / Susan Walsh

Obama wil met Democraten, Republikeinen en lokale politici proberen “consensus te bereiken” over hoe het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten te verminderen. Dat zei de president gisteravond bij een toespraak in New Orleans.

“Elke anderhalvedag is het aantal jonge mensen dat we verliezen aan geweld ongeveer even groot als het aantal mensen dat we verloren in de bioscoop”, zei Obama, refererend aan de twaalf doden die vielen bij de schietpartij in Aurora vorige week. Obama ziet in de cijfers alle aanleiding om met politici van beide grote partijen, religieuze gemeenschappen en maatschappelijke organisaties te praten over hoe het geweld kan worden teruggedrongen.

Obama: AK-47 op oorlogstoneel, niet op onze straten

Obama maakt zich vooral zorgen over het aantal zware vuurwapens dat tegenwoordig op de Amerikaanse straten te zien is. Daarover zei hij:

“Maar ik geloof ook dat veel wapenbezitters het met me eens zouden zijn dat AK-47’s thuishoren in de handen van soldaten en niet in de handen van criminelen. Dat deze wapens thuishoren op het oorlogstoneel, en niet op de straten van onze steden.”

De ruimhartige wapenwetgeving in de VS ter discussie stellen wordt gezien als politiek zeer riskant voor Obama, zeker nu hij in november hoopt te worden herkozen als president. Obama zei in zijn toespraak overigens wel dat hij “de tradities van wapenbezit” in de VS “erkent” en “dat jagen en schieten onderdeel zijn van ons geliefde nationaal erfgoed”.

Wapenverkoop Colorado sinds schietpartij flink gestegen

De BBC meldde gisteren sinds de dodelijke schietpartij in Aurora de wapenverkoop in de regio flink is gestegen. Ook in andere Amerikaanse staten, waaronder Florida, steeg de verkoop van wapens. Veel Amerikanen zien in de schietpartij een aanleiding om een wapen te kopen om zichzelf beter te kunnen beschermen.

    • Pim van den Dool