‘Europa blijft voor ons belangrijk’

Randstad boekte in Nederland het afgelopen kwartaal een omzetverlies van 3 procent. Ook elders in Europa hield de malaise op de uitzendmarkt aan.

None

Uitzendorganisatie Randstad legt de nadruk op investeringen in de uitzendbranche voorlopig op groeimarkten als de VS en Japan. De markt voor flexwerk in Europa stagneert of loopt terug. Randstad richt zich in Europa volgens financieel directeur Robert-Jan van de Kraats vooral op kostenbeheersing en niet op uitbreiding van het marktaandeel.

Waarmee Randstad, ondanks de gestaag teruglopende markt voor uitzendkrachten, Europa niet afschrijft. „We zien in Frankrijk een daling van 9 procent van ons marktaandeel. In Spanje is dat 9 procent. In Nederland daalde de omzet met 3 procent. Je praat over de hele linie over de helft van wat het vijf jaar geleden nog was. Begin dit jaar was er de verwachting dat de Europese markt die van de VS zou volgen. Die cyclus was in 2011 ook even zichtbaar. Maar de opleving in Europa is uitgebleven en die zullen we ook niet terug zien in het derde kwartaal. We worden geconfronteerd met een atypische trend. De markt trekt in Europa niet aan. Mede als gevolg van de eurocrisis en gebrekkig politiek leiderschap.”

Ziet Randstad nog wel perspectief op de Europese uitzendmarkt met die aanhoudend slechte omzetcijfers?

„Ja, we schrijven de Europese arbeidsmarkt zeker niet af. In een aantal landen begint deregulering van de publieke sector van de grond te komen, zoals in Frankrijk, België, Spanje en Italië. Dat is een markt die tot nu toe voor ons moeilijk toegankelijk was. Dat wordt nu anders. In Duitsland liggen er kansen nu met de grote vakbonden in de metaal, de logistiek en de chemische sector overeenstemming bereikt is over de inzet van uitzendkrachten tegen hetzelfde salaris als personeel in vaste dienst. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zal dat leiden tot verhoging van de salarissom. Maar de oppositie tegen uitzendkrachten, bij de bonden, maar ook ondernemingsraden, is nu minder. En dat betekent voor ons groei- en penetratiemogelijkheden.”

Geldt die ontwikkeling ook elders in Europa?

„In Nederland gaan uitzendkrachten ook hetzelfde verdienen als personeel in vaste dienst. Dat is nu al gebruikelijk voor een groot deel van onze uitzendkrachten. Maar vanaf 2015 gaat dat collectief gelden. Ook hier zullen de lonen dan gaan stijgen. Maar andere onzekerheden voor uitzendpersoneel vallen dan weg. In Nederland kampen we in het licht van die ontwikkeling wel specifiek met het probleem dat we te maken hebben met concurrenten die bereid zijn om verliesgevend uitzendpersoneel te detacheren. Daar doen we niet aan mee. Dat heeft ons inmiddels klanten gekost, onder meer in de semipublieke sector. Maar wij gaan niet onder de prijs detacheren.”

„Daarnaast zien we in Europa groeimogelijkheden bij de organisatie van flexwerk, bij het werven van personeel voor kortstondig werk en het extern uitbesteden van de personeelsadministraties. We blijven dus ook investeren in Europa. India is op dit moment onze grootste groeimarkt. Maar wel tegen hele lage tarieven. We draaien goed in Japan en de VS en daar investeren we ook . Maar Europa blijft belangrijk voor de continuïteit van onze organisatie.

    • Jos Verlaan