Commissie laat emissierechten nog ongemoeid

De Europese Commissie heeft het niet aangedurfd om direct in te grijpen in de falende emissiehandel. Wel is de weg vrijgemaakt om het systeem, dat bedoeld is om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, komend najaar te reguleren. Het Europese emissiehandelssysteem (ETS), waarbij bedrijven moeten betalen voor de uitstoot van kooldioxide, werkt niet goed doordat er een overschot van tussen de 400 miljoen en 1,2 miljard certificaten en is aan in het verleden opgebouwde emissierechten. De prijs van die rechten is daardoor zo laag, dat de handel slecht functioneert. Eurocommissaris Hedegaard (Klimaatactie) vertrouwt op de „politieke wil” van het Europees Parlement en de lidstaten. Zij moeten komend najaar akkoord gaan met het voorstel, zodat vanaf volgend jaar het overschot aan emissierechten kan teruggedrongen door de veiling van nieuwe rechten uit te stellen. Dat moet de prijs, die nu rond de 7 euro schommelt, opdrijven tot ten minste 20 euro.