colofon

Het Cultureel Supplement is een bijlage van NRC Handelsblad en verschijnt iedere donderdagBeeld omslag: Jeff Koons, ‘Pink Panther’, 1988. Uit de serie ‘Banality’

Chef: Paul Steenhuis Plv. Chef: Dirk Limburg Vormgeving: Miriam VieveenEindredactie: Roelie Fopma, Sandra Smallenburg en Bianca Stigter Eindredactie Selectie: Adinda Akkermans

Informatie voor selectie: agenda@nrc.nl Ingezonden brieven: cs@nrc.nl Postadres: Postbus 8987

3009 TH, Rotterdam