AFM dient klacht in tegen accountant van Vestia

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal een klacht indienen tegen de KPMG-accountant die verantwoordelijk was voor de controle op woningbouwcorporatie Vestia. Dat heeft de AFM desgevraagd bevestigd.

De AFM heeft de accountantskamer van de rechtbank in Zwolle per brief (in handen van het Financieele Dagblad) laten weten dat het een onderzoek is begonnen naar de controle door accountant Marco Noorlander. Volgens de AFM zijn er aanwijzingen dat deze „niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving”. De AFM zal daarom „zo spoedig mogelijk” een tuchtklacht indienen bij de rechtbank in Zwolle.

Vestia kwam vorig jaar in grote problemen doordat het voor vele miljarden aan ingewikkelde financiële producten (derivaten) had gekocht. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar fraude en omkoping door de kassier van de woningcorporatie.

KPMG-accountant Noorlander was verantwoordelijk voor het controleren van de Vestia-boeken. Ondanks het feit dat Vestia enorme risico’s liep met de derivatenportefeuille, gaf hij zijn goedkeuring aan de jaarrekening over 2010. KPMG heeft al laten weten dat het de tekenbevoegdheid van Noorlander heeft ingetrokken, in afwachting van een eigen intern onderzoek naar Vestia.

Pieter Lakeman van de stichting Sobi had al eerder een klacht tegen Noorlander aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Zwolle. Die procedure wordt nu door de AFM doorkruist. De financiële waakhond heeft de rechtbank gevraagd de AFM-klacht met voorrang te behandelen en niet te voegen bij de Sobi-klacht. De AFM heeft toegang tot vertrouwelijke informatie uit het archief van Noorlander. Met Sobi aan boord kan die informatie niet worden gedeeld. „Een voeging zou dan ook betekenen dat de AFM terughoudend zal moeten zijn met het in geding brengen van vertrouwelijke gegevens en daardoor beperkt wordt haar aanklacht deugdelijk te onderbouwen.”

Inmiddels heeft de rechtbank Pieter Lakeman laten weten dat de klacht van de stichting Sobi „voor onbepaalde tijd” is opgeschort. Lakeman onderzoekt of hij bezwaar kan aantekenen tegen die beslissing. „De zaak stond al op de rol. Maar door het optreden van de AFM en de rechtbank wordt de behandeling met minstens een half jaar vertraagd.”

De AFM vindt het echter belangrijker om grondig te werk te gaan. „We leveren een compleet onderzoek in bij de rechtbank. Dat dient uiteindelijk ook de zaak van Lakeman.”