VS: cel voor geestelijke die misbruik priesters verzweeg

In de Verenigde Staten gaat voor het eerst een geestelijke de gevangenis in voor het verzwijgen van seksueel misbruik. Bisschop William Lynn kreeg gisteren drie tot zes jaar cel. De rechter oordeelde dat hij „monsters in kerkelijke kledij” in staat had gesteld om „kinderzielen te vernietigen”.

Lynn (61) wees van 1992 tot 2004 priesters toe in het bisdom van Philadelphia, een van de grootste katholieke gemeenschappen van Amerika. Vermeende pedofiele priesters plaatste hij over naar andere parochies, zonder die te informeren.

De zaak tegen Lynn richtte zich op een misdienaar die in 1999 werd misbruikt door een priester die na eerdere klachten was overgeplaatst door Lynn . De priester, Edward Avery, zit een straf uit van maximaal vijf jaar.

De advocaten van de verdachte noemden het oneerlijk dat Lynn, die zelf geen kinderen zou hebben misbruikt, mogelijk langer zal vastzitten dan de priester die hij beschermde. Lynn zei dat hij zijn best had gedaan om „het kwaad te stoppen”. Hij had destijds psychische behandeling geadviseerd voor priesters als Avery, maar deze aanbevelingen werden niet altijd opgevolgd.

Belangrijk in de zaak was een lijst die Lynn in 1994 opstelde met de namen van 35 vermeende pedofiele priesters. Volgens de advocaat van de geestelijke wilde hij het misbruik aanpakken. Maar advocaten van de slachtoffers wezen erop dat Lynn zich stilhield toen de inmiddels overleden kardinaal van het bisdom hem opdroeg de lijst te vernietigen. Lynn gehoorzaamde de order om te zwijgen over de misbruikklachten.

Organisaties van misbruikslachtoffers reageerden tevreden op de berechting van Lynn, die de eerste drie jaar van zijn straf niet in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating. De zaak moet een waarschuwing zijn voor andere geestelijken dat misbruik niet ongestraft in de doofpot kan worden gestopt.

Het bisdom van Philadelphia zei gisteren in een verklaring dat ze de afgelopen tien jaar grote stappen hebben genomen om nieuw misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk te voorkomen. Het bisdom zei echter ook dat Lynn te zwaar bestraft is en dat ze voor hem bidden „in deze moeilijke tijd”. (Reuters, AP)