Veel voorzichtiger met asbest

Asbest is veel gevaarlijker dan enkele jaren geleden werd gedacht. De kans dat asbest kanker veroorzaakt, concludeerde de Gezondheidsraad in 2010, is twintig tot veertig maal groter dan vroeger op basis van studies van de Wereldgezondheidsorganisatie werd aangenomen.

Volgens een schatting van de rijksoverheid overlijden jaarlijks in Nederland 900 tot 1.300 mensen doordat ze in het verleden asbestvezels hebben ingeademd. Er is dus alle reden om omzichtig te werk te gaan bij de verwijdering van asbest. Daarvan is er heel wat in Nederland: in woningen, scholen en andere gebouwen. Volgens de Gezondheidsraad is in Nederland in de vorige eeuw acht miljoen ton aan asbesthoudende producten gefabriceerd en gebruikt. Onbrandbare, slijtvaste asbest.

Voor staatssecretaris Atsma (Milieu, CDA) was het advies van de Gezondheidsraad reden strenger beleid af te kondigen. Mogelijk is het in 2024 voor zowel bedrijven als particulieren verboden nog asfaltdaken of asfaltgolfplaten op hun gebouwen te hebben. Daarmee sluit hij aan op het verbod op het gebruik van asbest bij nieuwbouw en renovatie dat in 1994 van kracht werd. Er moet dus heel wat worden gesloopt.

De Inspectie SZW (van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) constateerde dit voorjaar dat er bij de verwijdering van asbest veel misgaat. Op 55 procent van de geïnspecteerde locaties werd „niet voldoende veilig” gewerkt en bij controles van 50 gecertificeerde, maar verdachte sloopbedrijven bleek zelfs tweederde de fout in te gaan.

Nu is er een asbestaffaire in Utrecht. In Tilburg werd een klusbedrijf vorige maand met 5.000 euro beboet wegens het illegaal verwijderen van asbest. Zulke berichten duiken vaker op. Het gaat niet goed in Nederland met de eliminatie van asbest. Nog strengere inspectie zal allicht helpen. Maar de eigenaren van onroerend goed, de bouwers en de sloopbedrijven hebben primair een eigen verantwoordelijkheid. Net als de gemeenten, die voor zowel bouw als sloop vergunningen verlenen. Schakel niet het goedkoopste, maar het beste sloopbedrijf in.

Bovenal vergt een situatie zoals die zich nu in de Utrechtse wijk Kanaleneiland voordoet, bij flats van de woningcorporatie Mitros waar spuitasbest is aangetroffen, zorgvuldige en eerlijke communicatie met de bewoners. Daaraan heeft het duidelijk geschort. Asbest kan altijd en bijna overal worden aangetroffen. Gemeenten, en ook verhuurders, moeten dat beseffen en er beter op voorbereid zijn dan in Utrecht het geval was.