‘Onderzoek NS naar prestaties deugt niet’ - wc telt niet mee bij reinheid

Het onderzoek van de NS naar de eigen prestaties deugt op drie van de zeven punten niet, stelt RTL Nieuws. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De manier waarop de NS bepaalt hoe schoon en vol de treinen zijn, deugt niet. Op drie van de zeven terreinen waarop de prestaties van de NS worden onderzocht, is de meetmethode niet goed. Op basis van die prestaties wordt juist bepaald of de overheid de NS boetes oplegt of niet, meldt RTL Nieuws.

RTL Nieuws concludeert dit op basis van een onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat nooit naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met de metingen wordt onder meer bekeken of de treinen op tijd rijden, of goed met reizigers wordt gecommuniceerd en hoe schoon de treinen zijn.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat bij de metingen hoe schoon treinen en stations zijn, de reinheid van de toiletten buiten beschouwing wordt gelaten. Daardoor zouden de gerapporteerde cijfers op dit vlak niet honderd procent representatief zijn.

Het ministerie heeft in een brief aan de NS volgens RTL Nieuws aangedrongen op verbetering. De NS zou alle aanbevelingen moeten uitvoeren. De minister zou het echter niet nodig vinden dat een onafhankelijke instantie de metingen gaat uitvoeren, om extra bureaucratie te voorkomen.

    • Niels Posthumus