De Bovenbazen (59)

Achter aws aan betrad heer Ollie ademloos het vertrek – en nu stond hij plotseling tegenover zijn medemagnaten. Maar tijd voor een rustige kennismaking kreeg hij niet.

‘Dit is obb!’ riep de oliekoning met dunne lippen. ‘Hij heeft de hand gelegd op een nieuwe uitvinding: de eeuwigdurende beweging! Energie uit niets!’

‘Wat zou dat?’ mompelde Basil Horrorkitsj (de eigenaar van de Verenigde Plastics). ‘Wat gaat mij dat aan?’

‘Dat zie ik ook niet,’ prevelde de smeerselkeizer Leverol. ‘Wat is een eeuwigdurende beweging?’

‘Dat is een futvoeder,’ verklaarde heer Bommel, wat bedremmeld. ‘Een soort wiel, dat altijd draait. Zomaar vanzelf. Op niets, als u begrijpt wat ik bedoel. We hebben die Solium niet nodig…’

‘En ook geen olie meer!’ riep aws ontredderd.

‘Het einde van de steenkolen,’ sprak Odin Salamander op doffe toon.

‘En de motoren dan?’ schreeuwde Nahum Grind op de achtergrond. ‘Wie denkt er aan de motoren?’

‘Energie uit niets…’ stamelde Benedictus G. Richel. ‘Heb ik daarvoor mijn aardgas aan de olie gekoppeld?’

Na deze woorden barstte hij in schreien uit en nu ontstond er een algemeen geroep en geklaag, dat akelig was om aan te horen. ‘Maar…’ begon heer Ollie verslagen, ‘maar zijn jullie dan niet blij? Zo’n wieltje betekent toch welvaart voor iedereen? Want het loopt op niets, echt waar! Ik kan het laten zien!’

‘Blij!’ siste de heer Horrorkitsj, die de ramp nu plotseling doorzag. ‘Dit is het einde!’

    • Marten Toonder
    • Milan Hulsing