Streep door boete van oud-C1000-topman

C1000-topman Heidman en een franchiser waren beboet voor het delen van en handelen met voorkennis. De rechter acht dit niet bewezen.

None

Middenin de overnamestrijd om supermarktconcern Super de Boer vond op woensdag 23 september 2009 de ondernemersdag van C1000 plaats. Op deze bijeenkomst zei toenmalig directievoorzitter Tom Heidman dat C1000, „de boot niet gemist had”. Dat Jumbo Super de Boer zou overnemen was volgens hem „geen gelopen race”.

Had Heidman met deze uitlatingen nu wel of geen voorkennis met de zaal gedeeld over de overname van Super de Boer? Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) meende dat hij wel degelijk het zogeheten ‘tipverbod’ had overtreden en legde hem anderhalf jaar na die bijeenkomst een hoge boete op. Ook de supermarkteigenaar die op de dag van de bijeenkomst een effectenrekening opende, voor 100.000 euro aandelen Super de Boer kocht en uiteindelijk meer dan 14.000 euro winst maakte, kreeg een fikse boete opgelegd.

Maar recent oordeelde de rechtbank in Rotterdam dat de AFM niet heeft kunnen aantonen dat Heidman de zaal daadwerkelijk heeft getipt om aandelen te kopen. Hij herriep vervolgens de opgelegde boetes.

Even terug naar die septemberdag, bijna drie jaar geleden. Jumbo had net een bod uitgebracht op Super de Boer. Op de C1000-dag zei Heidman, volgens uitgewerkte opnames: „We hebben de boot niet gemist. Zoals een van mijn voorgangers vrijdag tegen mij zei: ‘Er is niks aan de hand, het spel is pas op de wagen.’ En ik kan dat beamen, want ik kan u zeggen dat ik de laatste nachten erg weinig slaap heb gehad en een aantal van mijn collega’s ook. Ik kan er verder niet veel over zeggen, maar voor mij is 23 september, vandaag, al een memorabele dag.”

De Gelderse supermarkteigenaar Hans van Leeuwen, die in de zaal zit, belde tijdens de lunchpauze met de Rabobank. „Ik heb even een gekke vraag...”, zei hij. „We zitten hier in Hilversum bij een presentatie van de nieuwe directeur van Schuitema (eigenaar C1000, red.). Kan ik bij jou voor 100.000 euro aandelen Super de Boer kopen vandaag of niet? [...] Vanavond of vannacht gebeurt er wel iets. Jumbo was ermee bezig, maar hij was er heel duidelijk in: ze lieten zich de kaas niet van het brood eten.”

Uiteindelijk won Jumbo de strijd om Super de Boer. C1000 bracht geen bod uit, branchegenoot Sperwer wel. Van Leeuwen verkocht zijn aandelen op 6 oktober en maakte 14.057,03 euro winst.

De AFM legde hem een boete op van 114.000 euro, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van voorkennis. Heidman kreeg een boete van twee ton voor het lekken van koersgevoelige informatie, later werd dat bedrag door de AFM verlaagd tot 100.000 euro.

Beide heren gingen in beroep. Met succes: de rechter in Rotterdam oordeelt dat Heidman weliswaar „langs de randen van het mededelingsverbod heeft gelaveerd”, maar dat zijn uitlatingen „onvoldoende concreet (zijn) om die als voorwetenschap te kunnen bestempelen”.

Via de persvoorlichting van C1000 laat Heidman weten „uiterst blij” te zijn met de uitspraak, „die hij altijd met vertrouwen tegemoet had gezien”. Ook Van Leeuwen is „erg blij”.

De AFM kan binnen zes weken tegen de uitspraak in beroep gaan bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

    • Barbara Rijlaarsdam