'Inzage medisch dossier'

Het arbobedrijf VerzuimReductie moet inzage geven in de medische dossiers over werknemers die zich bij het bedrijf ziek hebben gemeld. Die werknemers moeten geïnformeerd worden over het bestaan van die dossiers en ze moeten aan hen beschikbaar gesteld worden. Dat stelt FNV Bondgenoten in een brief aan het bedrijf en het College Bescherming Persoonsgegevens CBP). Afgelopen maart bleek dat VerzuimReductie, een van de grootste arbobureaus, de privacy van zieke werknemers schendt en medische informatie onrechtmatig aan de werkgever verstrekt. De FNV spant een kort geding aan als het bedrijf de dossiers niet snel beschikbaar stelt.