Subsidie 350.000

De Europese Unie stelt 350.000 euro beschikbaar aan de TU Delft om het e-learningprogramma Mumie verder te ontwikkelen. Het programma vormt een aanvulling op het gewone onderwijs. Studenten kunnen via Mumie online diagnostische testen en cursussen doen. Die testen en cursussen moeten ervoor zorgen dat de uitval van bèta-studenten ingeperkt wordt.