Steeds meer achterstand bij betalen van zorgpremie

Het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft getroffen met hun zorgverzekeraar is in de eerste helft van dit jaar met 35 procent gestegen in vergelijking met vorig jaar. Foto NRC / Maarten Hartman

Het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft getroffen met hun zorgverzekeraar is in de eerste helft van dit jaar met 35 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad. Niet alleen voor de zorgpremie, maar ook voor het eigen risico wordt steeds vaker een regeling getroffen.

Uit een rondgang langs zeven zorgverzekeraars met in totaal 14 miljoen klanten blijkt dat dit jaar ruim 164.000 Nederlanders een betalingsregeling hebben getroffen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 122.209. Het gaat om verzekerden met een betalingsachterstand van maximaal een half jaar. Mensen die langer niet betalen worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat dan de premieheffing overneemt. Dit overkomt jaarlijks rond 290.000 mensen.

‘Afbetalingstermijn verruimd, minimale aflossingsbedrag verlaagd’

De meeste zorgverzekeraars bieden klanten inmiddels na twee maanden achterstand een betalingsregeling aan. “We gaan bewust soepeler en coulanter om met deze regelingen”, zegt een woordvoerster van CZ, een van de grootste verzekeraars met 3,4 miljoen klanten:

“De afbetalingstermijn is verruimd en het minimale aflossingsbedrag verlaagd. We denken met mensen mee om te voorkomen dat ze verder in de financiële problemen komen.”

Ook voor eigen risico wordt vaker regeling getroffen

Bij een aantal verzekeraars kunnen klanten met de regeling behalve de premie ook het eigen risico gespreid betalen. VGZ (4,1 miljoen verzekerden) biedt die mogelijkheid ook voor de eigen bijdrage. ONVZ daarentegen royeert klanten die na drie maanden nog niet betaald hebben. Een woordvoerder:

“Wij zijn van mening dat zes maanden een te lange periode is om te wachten met het nemen van ingrijpende maatregelen. Dat draagt niet bij aan de betaalmoraal.”

ONVZ (400.000 klanten) schrijft per maand ongeveer 150 klanten uit. Zij moeten zich aanmelden bij een andere zorgverzekeraar, die wettelijk verplicht is hen te accepteren.

‘Verhoging eigen risico oorzaak van toename regelingen’

Bij wanbetalers die langer dan zes maanden niet betalen, wordt de premie van het loon of de uitkering ingehouden. De premie wordt bovendien verhoogd met 30 procent. Sommige advocaten vinden dit een onrechtvaardige regeling omdat verzekerden geen bezwaar kunnen maken tegen de verhoging. “Je kunt mensen niet dwingen te betalen als zij niets hebben”, zegt een van hen.

Sommige verzekeraars verklaren de toename van het aantal betalingsregelingen uit de verhoging van het eigen risico, begin dit jaar, van 170 naar 220 euro. Volgend jaar stijgt deze verder naar 350 euro. Nadja Jungmann, lector rechten, schulden en incasso aan de Hogeschool Utrecht:

“Mensen die met z’n tweeën leven van één AOW-uitkering, en aan het begin van het jaar veel zorg nodig hebben, moeten dan in één klap 700 euro eigen risico betalen. Zorg is al lang geen kleine kostenpost meer.”