Milieudienst dwingt Odfjell tanks in Botlek leeg te halen

Het tankopslagbedrijf Odfjell is opnieuw in opspraak: tanks die niet bewezen veilig zijn moeten dicht.
Het tankopslagbedrijf Odfjell is opnieuw in opspraak: tanks die niet bewezen veilig zijn moeten dicht. Foto Novum

In het Rotterdamse Botlek-gebied heeft het tankopslagbedrijf Odfjell dit weekeinde in grote haast vijf olietanks moeten leeghalen. Dit gebeurde na ingrijpen van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond nadat vragen over de veiligheid onbeantwoord bleven.

De koel- en blusvoorzieningen van de vijf tanks bleken niet in orde: het bedrijf kreeg vrijdag 48 uur de tijd om ze leeg te halen. Vier van de vijf tanks waren inderdaad binnen de gestelde termijn leeg. Een vijfde tank volgde om praktische redenen later. Deze tank moest worden leeggepompt in een schip dat niet meteen beschikbaar was.

Deze vertraging werd door de DCMR geaccepteerd, maar de milieudienst handhaaft de druk op het Noorse tankoverslagbedrijf. Voor vrijdag 3 augustus moeten nog eens vijftien tanks worden leeggehaald tenzij Odfjell voor die tijd kan aantonen dat de veiligheidsvoorzieningen van deze tanks wel in orde zijn.

Odfjell is de afgelopen tijd herhaaldelijk in opspraak geweest. In maart van dit jaar werd een uitvoerig inspectierapport opgesteld waaruit blijkt dat de veiligheidssituatie bij het bedrijf in de Botlek op zijn minst ondoorzichtig is.

Het bedrijf kon niet aantonen dat alle tanks tijdig geïnspecteerd en onderhouden zijn. Belangrijkste kritiekpunt betreft de drijvende daken die de giftige dampen uit de tanks onvoldoende zouden tegenhouden.

Afgelopen vrijdag werd de druk verder opgevoerd en kreeg Odfjell het bevel om onmiddellijk vijf tanks leeg te maken. Dit gebeurde nadat DCMR eerder deze maand had toegegeven dat de milieudienst fouten had gemaakt bij het toezicht op Odfjell en het bedrijf „ten onrechte” vertrouwen had geschonken.

DCMR-directeur Jan van den Heuvel zei vanochtend voor Radio Rijnmond dat nog moet blijken of Odfjell de veiligheid nu wel serieus neemt. „Het grote probleem bij dit bedrijf is dat het falen van de afgelopen week ook weer door inspecteurs van de brandweer is ontdekt. Ik zou toch graag zien dat het bedrijf zelf verantwoordelijkheid neemt, dit soort dingen zelf ontdekt en zelf maatregelen neemt.”