Meer bewoners Utrecht huis uit - onderzoek asbest kan dagen duren

Als een woning moet worden schoongemaakt kan het tot vijf dagen duren voordat bewoners mogen terugkeren naar huis huis.
Als een woning moet worden schoongemaakt kan het tot vijf dagen duren voordat bewoners mogen terugkeren naar huis huis. Foto Hollandse Hoogte

De locoburgemeester van Utrecht, Gilbert Isabella, heeft de bewoners van tientallen huizen in de wijk Kanaleneiland verzocht hun woning vrijwillig te verlaten zodat er onderzoek kan worden gedaan naar asbest.

Op een persconferentie meldde Isabella dat vannacht uit metingen is gebleken dat er op één plek in de wijk sprake is van “een behoorlijke concentratie” asbest.
Asbestdeskundige Ben Rozema relativeerde het gevaar. Hij wees erop dat de bevolking beperkte tijd bloot heeft gestaan aan de kankerverwekkende stof en dat de concentratie bij metingen nauwelijks boven het risiconiveau uit is gekomen. Bij dat niveau wordt ook nog eens uitgegaan van een blootstelling die een leven lang duurt en daar is hier geen sprake van. Ook is het nog niet nodig om een een gezondheidsonderzoek te starten onder de bewoners.

De gemeente adviseert een deel van de bewoners van de nabijgelegen Marco Pololaan om hun woning te verlaten voor onderzoek, maar ze worden niet gedwongen. Als een woning niet gesaneerd hoeft te worden kunnen bewoners met twee of drie dragen terug. Als een woning wel schoongemaakt moet worden kan het dag of vijf duren. De woningen worden per stuk vrijgegeven.

Volgens de NOS gaat het nu in totaal om 180 woningen ontruimde woningen.

Deel Kanaleneiland sinds gisteren afgesloten

Een deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland werd gisteren geëvacueerd vanwege asbest. De politie sloot een groot gebied hermetisch af en automobilisten en voetgangers mogen het gebied niet meer in. De asbest werd eerder vorige week ontdekt bij werkzaamheden in twee woningen in een flat aan de Stanleylaan. Er werd een onderzoek ingesteld en gisterochtend bleek dat de asbest op daken van woningen en garageboxen terecht is gekomen.

Het afgezette gebied werd gisteravond verkleind en wordt nu begrensd door de Amerikalaan, de Livingstonelaan, de Afrikalaan en de Marco Pololaan.

    • Lex Boon