Kernbommen en spionnen

Willem de Ruiter en Bart van der Sijde: Boom, 1985, 592 blz. Alleen antiquarisch.

Wie vandaag wil weten wat het beruchte ‘NAVO-dubbelbesluit’ van 1979 inhield, hoeft maar Wikipedia te raadplegen. Toen in de jaren zeventig en tachtig het verzet tegen de wapenwedloop tussen Amerika en Sovjet-Unie naar zijn hoogtepunt groeide, kon dat niet. Wie zich wilde informeren moest rare toeren uithalen. Nederland had geen kernwapendeskundigen, encyclopedieën en schoolboeken waren verouderd.

‘De nucleaire erfenis’ kwam midden in het kruisrakettendebat. Het is een handboek over de ontwikkeling van kernwapens vanaf het Manhattan-project, op een niveau dat zelfs wereldwijd zeldzaam is.

De Ruiter en Van der Sijde behandelden de technische kanten van de verschillende wapens, niet alleen de uraniumbom van Hiroshima en de plutoniumbom van Nagasaki, maar ook ‘boosted’ atoombommen, waterstofbommen en neutronenbommen en de middelen waarmee ze getransporteerd konden worden: bommenwerpers, onderzeeboten en raketten.

Ook de pogingen om tot wapenbeheersing te komen en verschillende militaire doctrines komen aan bod. Maar ook spionagekwesties en de worsteling van de wetenschappers-met-spijt. Er is veel veranderd sinds het eind van de Koude Oorlog, maar De nucleaire erfenis is nog steeds een schitterend naslagwerk.

Karel Knip

    • Karel Knip