Extra gassen op en boven de A2

Met ingang van vandaag wordt via trajectcontroles in de gaten gehouden of automobilisten zich op de verbrede A2, tussen Amsterdam en Utrecht, aan de toegestane maximumsnelheid van 100 kilometer houden. Dat gebeurt terwijl de verantwoordelijke minister van Verkeer, Schultz van Haegen (VVD), eigenlijk vindt dat het wel wat harder moet kunnen gaan op deze rijksweg. Dat heeft de minister vorige week herhaalde malen laten weten. Waarmee ze in wezen het gezag aantast van de overheid die te hard rijden hoort te bestraffen en de automobilist die het gaspedaal graag dieper indrukt, een fout excuus biedt.

Een voorstel is er nog niet, maar dat komt er wel. In september zal de minister haar plan aan de Tweede Kamer voorleggen: verhoging van het maximum tot 130 kilometer op het traject tussen Vinkeveen en Maarssen, maar alleen in de avond en in de nacht: tussen 19.00 en 06.00 uur. Op zichzelf wekt dit voornemen geen verbazing. Het streven om waar mogelijk op snelwegen 130 als maximum in te voeren, staat in het regeerakkoord van het gevallen kabinet. Schultz’ partij, de VVD, is er zeker voor.

Bovendien meent de minister dat verhoging van de snelheid op de A2 mogelijk is binnen de normen die er voor luchtkwaliteit en geluid gelden. De vraag is wel waarom de vooruitgang die er is geboekt dankzij schonere auto’s en geluiddempende kwaliteit van speciaal asfalt, nu voor een deel teniet zou moeten worden gedaan. De tijdwinst die verhoging van de snelheid op dit traject, een stuk van 15 kilometer, de automobilist kan opleveren, bedraagt ongeveer drieënhalve minuut. Er zijn hogere prioriteiten denkbaar.

Minister Schultz laadt de verdenking op zich dat ze bezig is met een verkiezingsstunt. Ze bruuskeert met haar uitlatingen de afspraken die de Rijksoverheid in 2006 met de betrokken gemeenten heeft gemaakt. In het bijzonder zijn dat Stichtse Vecht (Breukelen, Loenen en Maarssen) en De Ronde Venen (onder meer Abcoude, Mijdrecht en Vinkeveen). Die gingen akkoord met de verbreding van de A2 tot tweemaal vijf rijstroken ter bestrijding van de files, op voorwaarde dat dan de maximumsnelheid 100 kilometer zou blijven. In het belang van milieu en omwonenden.

Schultz overviel de gemeenten met haar voornemen om die afspraken terzijde te schuiven. Ze zal nog in overleg met de gemeentebesturen treden, maar dat is dan wel de verkeerde volgorde. Het siert de minister, die primair dienaar van de Kroon is en dan pas partijpolitica, niet.