Correcties en aanvullingen

Faure en Payan

In het artikel In 1904 wierpen boze fans al met spijkers en glas (16 juli, pagina 23) is sprake van wielrenners Antoine Fauré en Ferdinand Paya. Ze heten Alfred Faure en Ferdinand Payan.

B.E. Chabot

In het artikel Alles aangrijpen om het lijden te verzachten (16 juli, pagina 14) is sprake van psychiater Bart Chabot. Hij heet B.E. Chabot.