Sterren draaien snel om elkaar

Sommige sterren draaien razendsnel om elkaar heen. Astronomen van onder andere de Sterrewacht Leiden hebben vier dubbelsterren ontdekt waarvan de componenten in minder dan 4 uur om elkaar draaien. De snelste zelfs in 2,5 uur. (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, augustus).

Eerder zijn er wel dubbelsterren gezien met nog kortere perioden, tot slechts één uur toe, maar die bestaan uit overblijfselen van opgebrande sterren die ruwweg even groot zijn als de aarde. De nu door Bas Nefs en collega’s ontdekte dubbelsterren bestaan uit rode dwergen: gewone sterren die tien maal zo klein zijn als de zon, maar altijd nog tien maal zo groot als de aarde. Zij draaien zo dicht rond elkaar dat ze elkaar bijna raken.

Toen deze paren ontstonden – als verdichtingen in een wolk interstellair gas – was hun onderlinge afstand veel groter. Volgens een populaire theorie zou die afstand afnemen als hun magnetische velden in elkaar verstrengeld raakten en hun baanbeweging werd vertraagd. Het probleem is echter is dat deze magnetische afremming langer zou hebben geduurd dan de leeftijd van het heelal. Bovendien zegt een andere theorie dat sterren die zo dicht bij elkaar staan ook snel met elkaar versmelten. Er zou dus slechts een extreem kleine kans zijn om ze in dit stadium te zien. En dat zijn ze wel – een testcase voor astronomen dus.

    • George Beekman