Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Economie

Recordverlies Zadkine, 400 medewerkers weg

Een vestiging van het Zadkine College op de Kop van Zuid.
Een vestiging van het Zadkine College op de Kop van Zuid. Foto Hollandse Hoogte / Rob Cloosterman

Het regionaal opleidingencentrum Zadkine uit Rotterdam heeft het afgelopen jaar een verlies geleden van 14,9 miljoen euro. Door het recordverlies is een van de grotere mbo-instellingen van Nederland (18.000 leerlingen) gedwongen om in twee jaar tijd afscheid te nemen van ruim vierhonderd medewerkers. Het gaat vooral om tijdelijke contractanten.

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2011, schrijft NRC Weekend vandaag. Zadkine (1.840 werknemers) moest vorig jaar al tweehonderd personeelsleden ontslaan. Desondanks moet het college van bestuur opnieuw ‘stevig [..] ingrijpen in onze organisatie’, schrijft bestuursvoorzitter Henri van Vlodrop. Zadkine is na de gevallen onderwijskolos Amarantis het tweede roc dat in financiële problemen is gekomen.

Bezuinigingen en teruglopend aantal leerlingen zorgen voor problemen

Oorzaken zijn onder meer de rijksbezuinigingen en de teruglopende leerlingenaantallen, waardoor Zadkine minder subsidie ontvangt. Bovendien heeft de onderwijsinstelling te veel personeel op de loonlijst staan en kampt het met leegstand. Zadkine zegt extra hard te worden getroffen door de bezuinigingen, omdat het relatief veel zorgleerlingen telt; zij hebben extra begeleiding nodig. De gemeente Rotterdam heeft de steun echter fors teruggebracht, waardoor een gat van 5,4 miljoen ontstond.

Behalve ontslagen kondigt Zadkine aan per direct te stoppen met aanvullende sport- en cultuurvakken. Verder wil het college van bestuur het aantal vierkante meters in vijf jaar bijna halveren, van 200.000 naar 110.000. Ook zal worden bezuinigd op gebouwen en ict. Ondanks de aangekondigde maatregelen vertoont de begroting ook voor dit jaar een negatief resultaat, van minus 4,5 miljoen euro.

Ministerie van Financiën staat borg voor 14,7 miljoen

Om niet volledig afhankelijk te zijn van de eigen huisbank heeft Zadkine met succes de hulp ingeroepen van het ministerie van Financiën. Dat staat borg voor een bedrag van 14,7 miljoen euro. Zadkine kan nog steeds haar betalingsverplichtingen nakomen, benadrukt het college van bestuur.