Rechter: vier uur Engelse les per week is 'te veel'

Engelse taallessen voor kinderen op de basisschool? Prima, maar niet meer dan drie uur en drie kwartier per week. De wettelijke norm van vijftien procent lestijd in een vreemde taal mag niet worden overschreden bij kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar.

Tot dit oordeel kwam de Rotterdamse rechtbank in een zaak die is aangespannen door de Stichting Taalverdediging tegen het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) en de gemeente Rotterdam.

De belangenorganisatie ‘voor herstel en behoud van het Nederlands’ eiste een verbod van de lesmethode EarlyBird, ontwikkeld door een gelijknamig taaladviesbureau . Daarbij krijgen kinderen vanaf groep één Engels en niet pas vanaf groep zeven, zoals lange tijd gebruikelijk was. Het programma werd negen jaar geleden door BOOR geïntroduceerd, en is door 220 basisscholen in Nederland overgenomen.

De Stichting Taalverdediging vindt dat EarlyBird-scholen in overtreding zijn. Volgens de wet moet Nederlands, en niet Engels, de voertaal zijn in het klaslokaal en dat zou bij EarlyBird-scholen niet altijd het geval zijn. „We zijn een beetje verbijsterd”, zegt Jan Heitmeier van de stichting. „De rechter stelt dat sommige scholen inderdaad in overtreding zijn, maar verbindt daar geen consequenties aan. We gaan zo goed als zeker in hoger beroep.”

De rechtbank benadrukt dat de uitspraak geen oordeel geeft over de vraag of tweetalig onderwijs al dan niet goed is voor de ontwikkeling van kinderen in de basisschoolleeftijd. Ook zegt de rechter geen oordeel te vellen over de vraag of EarlyBird-scholen in het algemeen goed onderwijs verzorgen.

Onder BOOR vallen 64 basisscholen in de regio Rotterdam. De scholenkoepel beschouwt de uitspraak als een duw in de rug. „Er zijn geen BOOR-scholen die meer dan vijftien procent EarlyBird-lessen en -activiteiten verzorgen, zodat er niet onrechtmatig gehandeld wordt”, aldus een verklaring op de website van de stichting.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft aangekondigd dat er dit najaar een plan van aanpak verschijnt voor Engelse lessen op de basisschool. Daarbij zal ook de zogeheten ‘15%-proef’ aan de orde komen.