Stellingen

Het vergelijken van hedendaags populisme met fascisme is alleen zinvol wanneer men ervan afziet fascisten te demoniseren.

Rijksuniversiteit Groningen

Mensen willen twee paspoorten omdat ze twee nationaliteiten hebben en niet omgekeerd. Men kan ze wel een paspoort weigeren of afnemen, maar niet een tweede nationaliteit.

Rijksuniversiteit Groningen

Voor een verdere ontwikkeling van de emancipatie van vrouwen in Nederland en daarbuiten zijn sterke grootmoeders onmisbaar.

Rijksuniversiteit Groningen

    • S.B. Kromhout
    • Linda Härmark
    • Carolien M. Toxopeus