Nieuw cao-akkoord voor uitzendkrachten

Uitzendkrachten krijgen vanaf nu direct net zoveel betaald als werknemers in vaste dienst.

Rotterdam. Werkgeversorganisatie ABU en de vakbonden hebben gisteren een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Zij krijgen voortaan hetzelfde salaris als werknemers in vaste dienst. Verder is erin opgenomen dat de lonen per 1 september met 1,55 procent stijgen. Over de loonsverhogingen voor de daaropvolgende vier jaar zal opnieuw worden onderhandeld. De nieuwe vijfjarige cao is een samenwerking van de ABU en vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV en gaat in op 5 november dit jaar.

Uitzenders mogen alleen nog zelfstandig het loon bepalen voor werknemers die ze in vaste dienst hebben en voor personeel ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Daarnaast komt er meer controle op de naleving van de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten, die al staan opgenomen in de huidige cao, landelijk geldig. Een nieuw op te richten stichting gaat er op toezien dat niet alleen uitzenders, maar ook gemeenten stelselmatig controleren of de normen worden nageleefd. Het gaat daarbij onder meer om het maximumaantal bewoners van een woning. Oost-Europese uitzendkrachten worden regelmatig gehuisvest in te kleine woningen met ontoereikende voorzieningen, hetgeen vaak overlast met zich mee kan brengen. Novum