'Nederland is de grootste ammoniakvervuiler van Europa' Waar

De PvdD is tegen intensieve veehouderij. Minder dieren, zegt de partij, betekent ook minder problemen voor natuur en milieu. Zo is Nederland volgens het partijprogramma ‘door de emissies van de vee-industrie de grootste ammoniakvervuiler van Europa’. Gevraagd naar de bron noemt de partij onder meer een rapport van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waaruit blijkt dat Nederland de lijst aanvoert.

Gekeken naar emissie per hectare landbouwgrond stoot Nederland inderdaad het meeste uit, zo blijkt uit de gangbare berekeningen door de Europese Unie. België volgt op afstand op plaats twee, gevolgd door Cyprus en Duitsland. Nederland dankt zijn notering volgens landbouwonderzoeker Bronno de Haan van PBL aan de veehouderij, die nergens intensiever is. Dat komt omdat Nederland relatief veel zandgrond telt: niet geschikt voor akkerbouw, wel voor vee. Bij intensieve veeteelt worden veel dieren op weinig grond gehouden. In de urine van al die dieren zit ureum dat blootgesteld aan lucht ammoniak wordt. De emissie wordt voor alle landen op dezelfde manier berekend aan de hand van factoren als aantal dieren, voer en soort stal.

Zou je kijken naar uitstoot per dier, dan staat Nederland volgens De Haan mondiaal juist vrijwel onderaan. Dat komt door de maatregelen die zijn genomen: speciaal voer, stallen die zijn uitgevoerd met een luchtwasser. Dat neemt niet weg dat Nederland per hectare nog altijd de meeste uitstoot levert. next.checkt beoordeelt de stelling dan ook als waar.