Lager pensioen lijkt onafwendbaar na waarschuwing Zorg en Welzijn

Ook het laatste grote pensioenfonds, Zorg en Welzijn, waarschuwde gisteren dat een verlaging van de pensioenen dreigt per april 2013. Hoe groot de korting uitvalt, weet het fonds waaraan 2,5 miljoen mensen deelnemen, nog niet.

De andere drie grote fondsen, ABP, PMT en PME, kondigden al eerder een verlaging van de pensioenuitkering aan voor april 2013. Uit gisteren gepubliceerde cijfers blijkt dat hun financiële gezondheid is verslechterd. Henk Brouwer, directeur van ambtenarenpensioenfonds ABP, vreest voor een tweede verlaging in 2014. De aangekondigde korting voor 2013 blijft 0,5 procent.

Volgens de Pensioenfederatie is de kans groot dat de aangekondigde massale korting op de pensioenen in 2013 doorgaat. In februari lieten 103 pensioenfondsen aan 7,5 miljoen deelnemers weten de pensioenen te korten met gemiddeld 2,3 procent. De dekkingsgraad van pensioenfondsen is sindsdien verder gedaald.

De verhoging van de AOW-leeftijd helpt de pensioenfondsen niet. De opgebouwde rechten van deelnemers blijven gelijk. Als ze later met pensioen gaan, zal hun aanvullende pensioen hoger moeten zijn. NRC