'Jaarlijks sterven meer dan 300.000 muskusratten in een klem of een verdrinkingsval' Half waar

Het jagen op ‘schadelijke diersoorten’ als ganzen, vossen en muskusratten levert volgens de Partij voor de Dieren weinig op en zou dieren onnodig doen lijden. Volgens het partijprogramma ‘sterven jaarlijks meer dan 300.000 muskusratten een gruwelijke dood in een klem of een verdrinkingsval’.

Volgens de Unie van Waterschappen, verantwoordelijk voor de bestrijding, brengt de muskusrat – als echte wroeter bekend om zijn knaaglust – schade toe aan dijken, oevers en landbouw en is hij daarom ongewenst. Volgens het jaarverslag van de Unie zijn er vorig jaar echter geen 300.000 muskusratten gevangen maar ‘slechts’ 124.930. Ook in 2010 was dit aantal beduidend lager: 119.482. De jaren ervoor lag dit aantal volgens de Unie geregeld wel boven de 300.000. De tellingen zijn redelijk nauwkeurig, zegt ecoloog Freek Niewold van kennisinstituut Alterra, die de tellingen onderzocht: „Aantallen worden opgeschreven door de bestrijders zelf. Dat zijn veldjongens, geen onderzoekers. Het werkelijke aantal kan met zo’n 10 procent afwijken.”

In een toelichting zegt de PvdD zich te baseren op de langere termijn. De woordvoerder: „Tussen 1985 en 2010 was het gemiddeld aantal muskusratten dat jaarlijks stierf 301.621. Alleen eind jaren 90 was er een kleine daling. Inderdaad zijn de vangsten de laatste jaren opnieuw wat gedaald. Of deze daling doorzet is niet te voorspellen.”

Niewold zegt dat het verloop van de vangsten wel degelijk is te voorspellen. Alles hangt af van de bestrijdingsdruk, die op zijn beurt weer de populatie bepaalt. Niewold: „Er zijn de afgelopen jaren meer bestrijders aangenomen, waardoor de druk op de populatie toenam en er uiteindelijk dus minder worden gevangen. Zet je minder bestrijders in, dan schiet de populatie weer omhoog en worden de vangsten groter. Blijft het aantal bestrijders gelijk, dan verwacht ik de komende jaren een nog kleinere vangst.” Stond er dat jaarlijks meer dan 300.000 muskusratten stierven in plaats van sterven, dan klopt de stelling van de PvdD. Nu beoordeelt next.checkt de stelling als half waar.