C&A

In de next.checkt van 19 juli staat per abuis vermeld dat KVB staat voor het Koninklijke Boekverkopersverbond. Dat is niet juist. KVB betekent Koninklijke Vereniging van het Boekenvak.