Nieuwe cao voor uitzendkrachten

Werkgeversorganisatie ABU en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Zij krijgen voortaan hetzelfde salaris als werknemers in vaste dienst.

Verder is erin opgenomen dat de lonen per 1 september met 1,55 procent stijgen. Over de loonsverhogingen voor de daaropvolgende vier jaar zal opnieuw onderhandeld worden, meldt de ABU-woordvoerder aan persbureau Novum. De nieuwe vijfjarige cao is een samenwerking van de ABU en vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV en gaat in op 5 november dit jaar.

Uitzenders mogen alleen nog zelfstandig het loon bepalen voor werknemers die ze in vaste dienst hebben en voor personeel ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’, zoals langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

FNV Bondgenoten: na tien jaar eindelijk voor elkaar

“Na tien jaar hebben we het eindelijk geregeld”, zegt bestuurder Mariëtte Patijn van FNV Bondgenoten in een reactie tegenover Novum:

“Vanaf 2015 krijgen ze vanaf de eerste dag hetzelfde loon, dezelfde toeslagen en adv als hun collega’s met een vast dienstverband.”

Meer controle op naleving normen voor huisvesting

Verder komt er meer controle op de naleving van de normen voor huisvesting van arbeidsmigranten, die al staan opgenomen in de huidige cao, landelijk geldig.

Een nieuw op te richten stichting gaat er op toezien dat niet alleen uitzenders, maar ook gemeenten stelselmatig controleren of de normen worden nageleefd. Het gaat daarbij onder meer om het maximumaantal bewoners van een woning. Oost-Europese uitzendkrachten worden regelmatig gehuisvest in te kleine woningen met ontoereikende voorzieningen, wat overlast met zich mee kan brengen.

    • Judith Laanen