Werkloosheid stijgt, maar consumentenvertrouwen ook

De werkloosheid in Nederland is in juni verder opgelopen, tot 6,3 procent. In april en mei was het 6,2 procent. Het verschil van 0,1 procent betekent dat er 6.000 werklozen zijn bijgekomen tot een totaal van 495.000.

De cijfers zijn door het CBS, dat de cijfers vanochtend naar buiten bracht, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Uit cijfers van het UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen gelijk blijft ten opzichte van mei: 291.000.

Het percentage werklozen in Nederland stijgt al een jaar lang. In juni van vorig jaar was het 5 procent, nu dus 1,3 procentpunt hoger. Jongeren vangen de grootste klap op: onder die bevolkingsgroep ging het werkloosheidspercentage van 9,3 naar 12,2 procent. Met name in de leeftijd 45-65 was de stijging minder groot. Er is weinig verschil tussen het werkloosheidspercentage van mannen en vrouwen: respectievelijk 6,2 en 6,4 procent zit zonder baan.

Hoewel het aantal lopende uitkeringen met 291.000 gelijk bleef ten opzichte van vorige maand, is dat aantal fors hoger (15 procent) dan vorig jaar rond deze tijd. Het aantal jongeren tot 25 jaar met een WW-uitkering was in juni van dit jaar 11.000 - 5 procent lager dan in mei, maar wel bijna de helft hoger dan een jaar geleden.

Wel een stijgend consumentenvertrouwen

Desondanks verbeterde het consumentenvertrouwen wel een beetje deze maand. Het CBS heeft berekend dat de zogenoemde ‘stemmingsindicator’, die in juni op een dieptepunt van -40 stond, nu 8 punten wint en op -32 staat.

De Nederlandse consument is ‘beduidend minder pessimistisch’ over hoe de economie ervoor staat, maar het vertrouwen in het economisch klimaat is nog altijd erg laag vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Die indicator komt tot stand via verschillende deelindicatoren, die bijvoorbeeld aangeven hoe koopbereid consumenten zijn (een lichte toename op dat vlak deze maand), hoe ze hun eigen financiële situatie voor de komende twaalf maanden bekijken (dat verbeterde aanzienlijk) en hoe ze hun financiële situatie van de afgelopen twaalf maanden beoordelen (iets beter).