Edelkoort kritiseert opvolgster

Lidewij Edelkoort, voormalig directeur van de Design Academy Eindhoven, heeft scherpe kritiek op het „chaotische en afbrekende beleid” van haar opvolgster, Anne Mieke Eggenkamp. In een brief aan de raad van toezicht schrijft Edelkoort dat haar opvolgster een beleid heeft gevoerd „dat gebaseerd is op een systeem van luisteren en niet uitvoeren”. Ze roept de raad van toezicht op om in te grijpen.

Edelkoort reageert daarmee op het opstappen van de voltallige leiding van de masterafdeling, die het niet eens was met organisatorische vernieuwingen binnen de school.

Edelkoort, internationaal gerenommeerd trendwatcher, was van 1999 tot 2008 directeur van de Design Academy. Onder haar leiding verwierf de hogeschool grote internationale faam en kreeg de school van het ministerie van OCW het predicaat ‘excellente opleiding’.

Twee weken geleden nam niet alleen het hoofd van de masterafdeling Gijs Bakker vervroegd afscheid omdat hij niets zag in de vernieuwingsplannen, maar stapten onverwachts ook de drie afdelingshoofden op die zijn taken zouden overnemen.

„En dat is slechts het begin van de exodus van talent en inspiratie”, voorspelt Edelkoort. Zij maakt zich al sinds haar vertrek zorgen. „Ik heb met lede ogen gezien hoe de school en het systeem ontmanteld werden, alle zaken die van de Design Academy dé Design Academie maakten werden één voor één, genadeloos en zielloos gesloten of veranderd.”

Volgens Edelkoort is de school „verworden tot een verwarde cultuur waar geen onderling vertrouwen en respect meer is”. Zij roept de raad van toezicht op om Eggenkamp een halt toe te roepen. „Het moet duidelijk zijn dat er niets mis is met het oude systeem. Dus is er werkelijk iets anders mis; en is ingrijpen op dit moment niet te vermijden.”

    • Claudia Kammer