Brieven

Naïef stuk over beperking van exotische huisdieren

De bijdrage van David van Gennep tegen het houden van exotische dieren (Opinie, 17 juli) bevat een opsomming van wantoestanden in de dierenliefhebberij. Het is een beproefd recept. Definieer een groep mensen, pluk er enkelen uit die zich misdragen en stel hiermee de gehele groep in een kwaad daglicht. PVV-leider Geert Wilders doet dit met moslims en Grieken, Van Gennep met houders van exotische dieren. Hierbij horen natuurlijk ook sentimenten. „Het aapje Naho zat in zo’n klein hokje dat haar pootjes vergroeiden”.

Honderdduizenden mensen beleven plezier aan de omgang en de verzorging van hun al dan niet exotische huisdieren. Het grootste deel van hen is zich terdege bewust van dierenwelzijn. Een positieflijst, zoals Van Gennep wil, zal als uitkomst hebben dat mensen steeds minder in aanraking komen met dieren, er steeds minder kennis van hebben en zich onherroepelijk minder bewust worden van dierenwelzijn. Ook de bio-industrie, waar men bang is dat huisdieren ziekten overbrengen op het vee, wil het aantal huisdieren terugdringen. Dit verklaart de steun van staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA), waarmee de naïeve Van Gennep zo in zijn nopjes is.

Oude Pekela

Dat ikje doet Nasr onrecht

De tekst ‘Dode dichter’ (ik@nrc.nl, NRC Handelsblad, 18 juli) doet Ramsey Nasr groot onrecht. Hij huilde niet om zijn eigen gedicht; hij was ontroerd door de dood van zijn vriend Gerrit Komrij. Iedereen was onder de indruk van de wijze waarop hij zijn tranen bedwong en zijn gedicht tot een goed einde wist te brengen. Deze pastiche had nooit mogen worden geplaatst.

Leiden

    • Chris Steijvers
    • Leo van Maris