Verloederde buurt moet betalen voor onderhoud

Grote steden moeten bewoners in achterstandswijken kunnen dwingen mee te betalen aan het onderhoud van hun eigen bezit en gemeenschappelijke ruimtes. Welwillende bewoners moeten zich verenigen in een stichting of vereniging, waarna ze hun buurtgenoten een heffing kunnen opleggen.

Het is een van maatregelen die het kabinet wil nemen om verloedering tegen te gaan. Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) kunnen dat ook al, maar een aantal van die verenigingen laat het onderhoud versloffen. Ook zijn er soms meerdere VVE’s verantwoordelijk, en blijven beslissingen over onderhoud achterwege.

Ook voor zaken als funderingsproblemen of het opruimen van vuil in binnentuinen kunnen bewoners worden gedwongen mee te betalen. De maatregel moet nog verder worden uitgewerkt.

Demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) stuurt vandaag een brief naar de Tweede Kamer waarin ze maatregelen aankondigt om verloedering van wijken aan te pakken. Die vloeien voort uit de evaluatie van de ‘Rotterdamwet’, die inkomenseisen stelt aan nieuwe bewoners om ‘kansarme’ bewoners te weren. Rotterdam heeft om aanscherping van de wet gevraagd. Spies is daartoe bereid.

De minister wil ook een verhuurverbod voor huisjesmelkers instellen. Dat moet voorkomen dat arbeidsmigranten te veel betalen voor verloederde panden. Huiseigenaren krijgen eerst een boete. Helpt dat niet, dan neemt een andere beheerder hun panden over. Als laatste middel volgt een verhuurverbod. Ook wil het kabinet een einde aan het ombouwen van één woning tot twee. Achterstandswijken hebben nu al veel kleine woningen.