Spies wil verhuurverbod voor huisjesmelkers

Liesbeth Spies in de Tweede Kamer. De minister wil grote steden extra mogelijkheden geven om huisjesmelkers aan te pakken.
Liesbeth Spies in de Tweede Kamer. De minister wil grote steden extra mogelijkheden geven om huisjesmelkers aan te pakken. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Grote steden krijgen extra mogelijkheden om huisjesmelkers in achterstandswijken aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) wil onder meer een verhuurverbod voor deze malafide huiseigenaren instellen, schrijft Trouw vandaag.

Het verhuurverbod maakt deel uit van een reeks maatregelen waarmee Spies wil voorkomen dat oude wijken verder afglijden. Ook wil ze de leefbaarheid in dit soort wijken drastisch verbeteren. De minister stuurt haar voorstellen vandaag naar de Tweede Kamer.

Het kabinet gaat bovendien de strijd aan met taalachterstand, voortijdig schoolverlaten en oplopende schulden bij bewoners. Ook zouden eisen moeten worden gesteld aan het taalniveau van peuterleidsters en wil het kabinet meer kansen creëren voor wijkbewoners, zoals extra impulsen voor de lokale economie.

Spies wil daarnaast de zogenoemde Rotterdamwet aanscherpen. Die wordt nu vooral gebruikt om kansarme bewoners te weren uit achterstandswijken. Het gemeentebestuur van de stad noemde de wet- en regelgeving eerder al ontoereikend en riep op tot een uitbreiding van de wet om verpaupering in achterstandwijken tegen te gaan. De minister neemt een serie voorstellen die het college van burgemeester en wethouders heeft gedaan, nu grotendeels over.

Hoe het verhuurverbod in de praktijk wordt afgedwongen, moet nog worden uitgewerkt.