Drie argumenten vóór het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s

1. Politici kunnen geen sprookjes verkopen. Het CPB haalt onzinbeweringen direct onderuit.

2. Politici komen niet weg met vage claims. Het CPB dwingt partijen concreet te zijn.

3. Kiezers in Nederland kunnen partijen beter vergelijken dan kiezers in andere landen.