Drie argumenten tégen het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s

1. Het CPB biedt kiezers schijnzekerheid. De onzekerheid in de modellen is te groot om hard te maken dat de ene partij 60.000 banen creëert en de andere 70.000.

2. Het CPB biedt een beperkte doorrekening van de werkelijkheid. Onderwijsuitgaven kennen bijvoorbeeld geen economisch rendement, er is nog geen model dat daar rekening mee kan houden, terwijl dat rendement er wel is.

3. Cijfers worden in verkiezingsprogramma’s belangrijker dan visies.