Correcties en aanvullingen

Volgegrift

In het gedicht Drentse A van Rutger Kopland (16 juli, pagina 14) is het woord ‘volgegrift’ verkeerd gespeld. Dit is de juiste versie van het gedicht:

Drentse A

De A kruipt oud en omslachtig

door Drente, een ader

meanderend in een verdord gezicht

dat tot in de verste

uithoeken werd volgegrift

met herhalingen van boomkruinen

ontbladerd tot op het laatste

wat bleef en glimlachte.

Louise O. Fresco en Jan Marijnissen zijn met vakantie. Hun columns komen deze week te vervallen.