Brieven

Besnijdenis moet actief worden ontmoedigd

De Loonsteins, de enige leden van de Federatie Joods Nederland, die het gemeentebestuur van Bronkhorst via de rechter verhinderde op 4 mei langs Duitse oorlogsgraven te lopen, werpen zich op als de grote besnijders (NRC Handelsblad, 13 juli).

Pa Loonstein heeft 1.500 gedroogde joodse voorhuidjes. Dat zijn de bewijzen van evenzoveel schendingen van mensenrechten: het grondrecht op lichamelijke identiteit is in artikel 11 van de Grondwet neergelegd. Artikel 6 garandeert de vrijheid van godsdienst. Daarop beroepen zich nu wereldwijd joodse en islamitische woordvoerders, verontwaardigd door de uitspraak van het Amtsgericht Keulen van 26 juni (‘lichamelijke integriteit weegt zwaarder dan het ouderlijk recht kinderen godsdienstig op te voeden’).

Door een fysieke markering – genitale verminking zo men wil – maakt men een onmondig wezen tot lid van een religieuze gemeenschap. Toepassing van de bestaande wetten zou de Nederlandse rechter, net als zijn Keulse collega, tot de uitspraak moeten brengen dat ouders en besnijders niet het recht hebben kinderen toe te takelen. Waar blijft de besnedene die zijn ouders aanklaagt? Waarom laat de Kinderombudsman zich niet, in navolging van zijn Noorse collega, horen?

Nodig is een actief ontmoedigingsbeleid: de overheid moet nadrukkelijk waarschuwen voor de medische, morele en juridische risico’s die ouders en besnijders nemen.

Voorzitter van De Vrije Gedachte (sinds 1856)

De banken nu nog straffen is net zo onrechtvaardig

Het commentaar over het voorstel van Gerrit Zalm om het aflossen van hypotheken voor oude en nieuwe gevallen verplicht te stellen (NRC Handelslad, 16 juli), is niet zo consistent.

Inhoudelijk zou Zalm gelijk hebben, maar als boodschapper is zijn reputatie niet meer smetteloos sinds zijn rol in de DSB-affaire. Gezien zijn functie als bestuursvoorzitter van staatsbank ABN Amro zou zijn voorstel mede voortkomen uit eigenbelang. Verder bevat het voorstel een „zweem van onrechtvaardigheid”, omdat een overheid die ineens (fiscale) regels wijzigt onbetrouwbaar is ten opzichte van burgers die hoge financiële verplichtingen zijn aangegaan.

De commentator van dienst oppert het idee om banken met terugwerkende kracht te beboeten voor het verkopen van aflossingsvrije hypotheken. Dit product is nu juist in de markt gezet vanwege de door de overheid zelf ingevoerde renteaftrek. De krant ziet blijkbaar graag dat de overheid uiterst onbetrouwbaar handelt jegens een specifieke bedrijfstak. Bovendien tref je met het bestraffen van ‘de banken’ uiteindelijk de aandeelhouders, waaronder deelnemers aan pensioenfondsen en, in het geval van de ABN Amro, de overheid zelf.

Econoom en publicist

    • Anton van Hooff
    • Ewoud Jansen