Amsterdamse leerling redt Zeeuwse scholen

Amsterdamse achterstandsleerlingen die les krijgen in het rustieke Zeeland om te voorkomen dat een basisschool de deuren moet sluiten in deze krimpregio. Dat is een voorstel van Zeeuw en PvdA’er Jan Schuurman Hess. „We willen elkaar een handje helpen en zorgen dat de onderwijskwaliteit overeind blijft”, zegt Schuurman Hess.

Schuurman Hess woont in Kats, een Zeeuws dorpje met slechts 440 inwoners. De plaatselijke basisschool kampt al jaren met teruglopende leerlingenaantallen. Schuurman Hess maakt momenteel een wandeltocht door Nederland en deed onlangs Amsterdam aan. Samen met wethouder Lodewijk Asscher (onderwijs, PvdA) bezocht hij onder meer een overvolle basisschool in het stadsdeel De Pijp. „Wat zij te veel hebben, hebben wij te weinig. Leerlingen dus. Bovendien zouden veel van de Amsterdamse leerlingen enorm gebaat zijn bij de rust in het zuidoosten van Noord-Beveland.”

In april kondigde de Prinses Margrietschool in Kats aan vermoedelijk de deuren te moeten sluiten in augustus 2013. Ouders reageerden teleurgesteld. Achttien kinderen werden van school gehaald. „We dreigen onder de opheffingsnorm van 23 te komen, en dat zou betekenen dat het hart uit ons dorp wordt gerukt”, zegt Schuurman Hess.

Zijn partijgenoot Asscher is enthousiast over het voorstel. „Wij hebben de expertise om de onderwijskwaliteit op peil te houden, en zijn niet te beroerd om die kennis te delen”, zegt zijn woordvoerder. Asscher heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven een plan uit te werken dat dit najaar gereed moet zijn.

Het gaat om een beperkt aantal leerlingen, benadrukt Schuurman Hess. „Het moet wel behapbaar blijven, ook al hebben wij geen gebrek aan gastgezinnen.”