Naar het park zonder een pas

Het uur van de Wolf: Under African SkiesNed 2, 22.45-0.29 uur

Een van de Zuid-Afrikaanse muzikanten die Paul Simon in de jaren tachtig bijstond op zijn album Graceland, wilde Central Park wel eens zien. Hij vroeg het management van Simon waar hij een vergunning kon krijgen om het park te bezoeken en was stomverbaasd dat in New York iedereen, zelfs een zwarte Afrikaan, vrij kon gaan en staan waar hij wilde.

De anekdote uit Under African Skies, over de totstandkoming van Graceland, vertelt de essentie van de controverse rond het album: de zwarte muzikanten met wie Paul Simon samenwerkte, zaten vast in de apartheidsmangel en grepen zijn uitnodiging aan om aan het onderdrukkende regime te ontsnappen en hun muziek een wereldpodium te gunnen. Dat de anti-apartheidsbeweging ze deze keuze voor vrijheid niet in dank afnam – Simon schond met zijn album de VN-boycot van het land – namen ze op de koop toe. Na een eerste bewogen bezoek van Simon aan Johannesburg, reisden ze met hem de wereld rond.

Het pleit voor Simon dat hij 25 jaar na dato een documentairemaker nog één keer laat terugkomen op de rel van destijds. Maar hij heeft er, met zijn broer als een van de producenten, voor gezorgd dat het oordeel niet de verkeerde kant uitslaat. De documentaire van Joe Berlinger zit vol enthousiaste muzikanten en gepassioneerde getuigenissen van Simon-adepten, slechts af en toe hinderlijk onderbroken door zure politici die hun gelijk willen halen.

PETER VERMAAS