Meerderheid risicovolle bedrijven in overtreding

Zes op de tien risicovolle bedrijven die vorig jaar zijn geïnspecteerd, hebben de veiligheidsregels overtreden.

Rotterdam. Uit de monitor Naleving en handhaving BRZO-bedrijven 2011 blijkt dat zes op de tien risicovolle bedrijven de veiligheidsregels overtreden. Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu, CDA) stuurde de rapportage gisteren naar de Tweede Kamer.

Bij een inspectie wordt gekeken hoe het veiligheidsbeheersysteem van een bedrijf functioneert. Daaronder valt ook het onderhoud van de installaties. In totaal werden 764 overtredingen geregistreerd, waarvan de meeste (456) inmiddels ongedaan zijn gemaakt. Bij 203 van de 416 zogeheten BRZO-bedrijven was sprake van een of meerdere overtredingen; 145 bedrijven leefden de veiligheidsregels volledig na en konden niet worden betrapt op overtredingen. 68 bedrijven werden niet gecontroleerd, vanwege hun goede staat van dienst.

Atsma benadrukt dat het veiligheidsbesef bij risicobedrijven ‘onverminderd aandacht’ verdient. Hij blijft provincies, gemeenten, veiligheidsregio’s en inspecties aansporen om „lik-op-stukbeleid” toe te passen bij bedrijven die bij herhaling de regels aan hun laars lappen.

Uit een rondgang van de NOS langs de 250 meest risicovolle bedrijven van Nederland bleek onlangs dat gevaarlijke bedrijven sinds de brand bij Chemie-Pack strenger worden gecontroleerd. Vorig jaar werden in totaal 96 waarschuwingen wegens onveilige bedrijfsvoering gegeven, tegenover 71 in 2010. Novum