Houd in Nederland geen degoe of witoorpenseelaap

Men moet geen exotische dieren houden. Dit is vrijwel altijd slecht voor het dier. Na het beperken van zoogdieren volgen reptielen en vogels, hoopt David van Gennep.

Veel van de 105 degoes (kleine knaagdieren) die vorig jaar bij Stichting AAP terechtkwamen, hadden diabetes ontwikkeld. Sommige beestjes waren hierdoor blind geraakt. De oorzaak? De handelaar vertelde de kersverse eigenaar dat degoes gerust caviavoer konden eten, omdat het per slot van rekening ook knaagdieren zijn. Dit voer bevat evenwel veel te veel suiker voor een degoe, met bovengenoemde gezondheidsproblemen tot gevolg.

Of wat dacht u van witoorpenseelaapje Naho, die in zo’n klein hokje werd gehouden dat haar pootjes ernstig vergroeiden en ze nooit meer normaal kan lopen? Wij krijgen dagelijks te maken met de gevolgen van inadequate verzorging van exotische zoogdieren

Begin april kondigde staatssecretaris Bleker (Landbouw, CDA) een enquête aan voor houders van en opvangcentra voor zoogdieren, in samenwerking met de Wageningen Universiteit (WUR). De deadline van de enquête was vorige week. De resultaten moeten leiden tot een ‘positieflijst’, waarop de zoogdieren komen te staan die mogen worden gehouden in Nederland.

Stichting AAP is een van de opvangcentra die door de staatssecretaris zijn gevraagd de enquête in te vullen. Wij richten ons op exotische zoogdieren als wasberen, stinkdieren, diverse soorten eekhoorns, poolvossen en dingo’s, maar ook op een dier als de serval, een middelgrote Afrikaanse wilde kat die op de website positieflijst.nl ‘gemoedelijk’ poseert met een zeer jong kind. Dit is overigens een plaatje waarvan ik schrik, vanwege de onvoorspelbaarheid en het natuurlijke jachtinstinct van het dier.

Al sinds haar oprichting in 1972 pleit Stichting AAP voor een verbod op de handel in en het houden van exotische dieren, en sinds twintig jaar voor het instellen van een positieflijst in Nederland. De afgelopen veertig jaar vingen we duizenden dieren op die aan ernstige welzijnsproblemen lijden. Zowel lichamelijk als geestelijk zijn vele dieren er slecht aan toe. Niet alleen het dier zelf, maar ook de eigenaar van een exotisch dier is niet gebaat bij het houden van een dergelijk huisdier. Al heeft hij de beste bedoelingen, een stinkdier zal nooit op schoot gaan zitten en een dingo kan levensgevaarlijk zijn voor kinderen.

De discussie over de positieflijst is de afgelopen maanden aangezwengeld door VARA’s Vroege Vogels. Meer dan 33.000 mensen tekenden de petitie tegen de verkoop van wilde dieren op marktplaats.nl. Vroege Vogels werkte hierbij nauw samen met Stichting AAP en andere dierenwelzijns- en natuurorganisaties.

Ik ben ervan overtuigd dat deze petitie staatssecretaris Bleker weer tot actie heeft aangezet, evenals gesprekken die we de afgelopen tijd hebben gevoerd met alle politieke partijen. We vroegen de partijen niet alleen om in te zetten op dierenwelzijn en de natuurlijke behoeften van dieren, maar wezen hen ook op andere nadelige gevolgen van het houden van exoten, zoals aantasting van de biodiversiteit, risico’s voor volksgezondheid – zoönosen – en veiligheid, risico’s voor dierziekteverspreiding en risico’s voor invasiviteit en faunavervalsing. In een brief hebben we alle partijen vervolgens verzocht deze criteria op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s.

De enquête bevatte per diersoort tientallen vragen, met het verzoek om bronvermelding naar literatuurstudies en onderzoeken. Behalve de tientallen soorten exotische zoogdieren wij in onze opvang hebben zitten, willen we ook voorkomen dat andere soorten, die in het verleden zijn opgevangen of in de toekomst in de opvang dreigen terecht te komen, op de positieflijst komen te staan. Medewerkers en vrijwilligers van Stichting AAP hebben wekenlang met man en macht gewerkt om de WUR te voorzien van zo veel mogelijk soortinformatie.

Nu heeft Bleker aangekondigd dat een positieflijst op 1 januari 2013 eindelijk werkelijkheid wordt. Komt er dan ook spoedig een positieflijst voor andere dieren, zoals vogels en reptielen? De eerste stap in dit proces is gezet op woensdag 4 juli, toen een meerderheid van de Tweede Kamer vóór een motie van Partij voor de Dieren, SP en PvdA stemde om te komen tot een positieflijst voor alle diersoorten. Wij juichen dit initiatief van harte toe en zijn blij te zien dat het bewustzijn rond dierenwelzijn in Nederland groeit.

Een korte positieflijst is positief voor dieren!

David van Gennep is directeur van Stichting AAP.

    • David van Gennep