'Eén wordt door 3,8 mensen gelezen' nrc.next Grotendeels waar

De aanleiding

Op 26 juni besteedde nrc.next aandacht aan de oplagecijfers van het Oplage Instituut (HOI) van kranten en tijdschriften over het eerste kwartaal van 2012. Uit de cijfers bleek dat nrc.next een betaalde oplage had van ruim 73.000, een daling van 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Bij het artikel stond ook een kader over de lezer van nrc.next. Hierin werd onder meer vermeld dat één nrc.next gemiddeld door 3,8 mensen gelezen wordt. Meerdere lezers benaderden next.checkt met de vraag of dit cijfer wel klopt.

Waar is het op gebaseerd?

Het cijfer is afkomstig uit de NOM Print Monitor (NPM), een jaarlijks bereiksonderzoek voor Nederlandse media. Uit de Print Monitor 2011, het meest recente onderzoek, blijkt dat nrc.next gemiddeld op een dag door 316.000 mensen gelezen wordt.

Dit getal is gebaseerd op een representatieve steekproef van NPM enIntomart GfK onder 22.000 respondenten van 13 jaar en ouder, gewogen volgens de ‘Gouden Standaard’: een norm voor representatief steekproefonderzoek van marketingbrancheorganisatie MOA en het CBS. De respondenten worden random geselecteerd op basis van postcode. Postcodegebieden met veel adressen (meer dan 4.700) moeten ten minste één keer in de steekproef voorkomen.

De respondenten worden onderworpen aan een ‘nummerbereiksmethode’ via een computerprogramma. Ze moeten hiervoor wekelijks op vrijdag of zaterdag inloggen, eventueel met hulp van een enquêteur (in 3.500 van de 22.000 gevallen). De respondenten geven aan per medium of ze deze het afgelopen jaar hebben gelezen of ingezien. Zo ja, dan vullen ze tot een week terug voor iedere verschijningsdag in of ze de krant die dag hebben gelezen of ingezien.

Dit betekent dat lezers die op de krant zijn geabonneerd, maar de krant een dag niet gelezen hebben op die dag als niet-lezer worden geteld. Iemand die een nrc.next even snel doorbladert in de kiosk, een café of in de trein wordt als lezer geteld. Het bereik wordt opgevoerd doordat kranten die in de trein worden doorgegeven of in cafés liggen door relatief veel mensen worden gelezen.

En klopt het?

Om te weten door hoeveel mensen één nrc.next gelezen wordt, kijken we naar de totale verspreide oplage van de krant: de betaalde oplage (abonnementen en losse verkoop) plus de verspreide oplage (de gratis uitgedeelde kranten en relatieabonnementen), cijfers afkomstig van HOI. Voor 2011, ten tijde van het NPM-onderzoek, lag dit op 83.037 exemplaren. Als we het totaal aantal lezers (316.000) delen door het totaal aantal kranten (83.037) komen we inderdaad op precies 3,8 lezers per krant.

Bij nrc.next ligt het aantal lezers overigens opvallend veel hoger dan bij andere kranten. Zo heeft de Volkskrant 3 lezers per nummer en NRC Handelsblad 2,5. Dit komt doordat nrc.next een veel jonger lezerspubliek heeft. Dit betekent dat de lezers vaker in meerpersoonshuishoudens wonen, zoals studentenhuizen.

Conclusie

Op 26 juni meldden we dat één nrc.next door gemiddeld 3,8 mensen wordt gelezen. Dit cijfer is afkomstig uit de NPM, een representatieve steekproef onder 22.000 Nederlanders. Hieruit blijkt dat nrc.next een bereik heeft van 316.000. Delen we het bereik door het totaal aantal verspreide kranten (83.037), dan komen we uit op gemiddeld 3,8 lezers voor één nrc.next.

Een survey via de computer is niet altijd even betrouwbaar, omdat nooit zeker is of respondenten het echt zelf invullen. De relatief grote steekproef en het feit dat 3.500 respondenten persoonlijk zijn geënquêteerd, maakt dat we uitgaan van de juistheid van het bereikscijfer van 316.000.

Maar de interpretatie van dit getal verdient wel nuance. De 316.000 hebben niet allemaal de krant ook gelezen, zoals beweerd. Ze hebben de krant gelezen óf ingezien. De stelling dat één nrc.next door gemiddeld 3,8 mensen wordt gelezen, beoordelen we daarom als grotendeels waar.

    • Stijn Bronzwaer