Brieven

In de necrologie van Theresia Vreugdenhil (NRC Handelsblad, 16 juli) lezen we: „Een van de vriendinnen van Beatrix’ moeder stelde de koningin voor aan Vreugdenhil.” Ik zou willen dat ik erbij geweest was.

Zeist

De overheid komt keer op keer haar beloften niet na

De ‘versoberde AOW’ is in vijf weken erdoorheen gejast (NRC Handelsblad, 10 juli). Als babyboomer ervaar ik vaak dat de overheid haar beloften niet nakomt. Zo werd de AWW, voor weduwen en wezen, opgeheven. In mijn toekomstperspectief zou ik pensioen en AWW ontvangen. Deze regeling verviel voor wie is geboren na 1950. Ik moest dit met spaargeld herstellen. Nu moet ik in dit ‘versoberde’ AOW-plan weer zeven maanden zien te leven van spaargeld.

Een vaste partner met wie je een duurzame relatie hebt, kun je na zoveel misstappen de deur wijzen. Van de overheid kom ik nooit meer af.

Amsterdam

Die babyboomers hadden echt beter moeten weten

Iedereen van mijn generatie – ik ben geboren in 1950 – weet al dertig jaar dat de pensioenproblematiek pijnlijke oplossingen vergt, doordat we met zovelen zijn. Dit is ons al jaren voorgehouden in kranten en op tv.

Het is van een verbijsterende onnozelheid om dan te stellen, zoals Jeanette Jabaaij in het artikel „We zitten een jaar zonder AOW, een gat van 22.000 euro” (NRC Handelsblad, 10 juli), dat „het Lenteakkoord [kwam] als donderslag bij heldere hemel”, waarna een litanie volgt hoe ze het allemaal had uitgerekend en hoe ‘de politiek’ haar plannen doorkruist. Onze generatie kan zich niet straffeloos veroorloven om met prepensioen te gaan op de leeftijd van 55 jaar, zoals Labaaij heeft gedaan. Hiermee nam ze een enorm risico, waarvoor ze zelf verantwoordelijk is.

Wassenaar

Een metro naar Almere is juist heel goed mogelijk

Het Rijk en de regio zijn een verdere groei van Almere overeengekomen. De geplande groei bestaat uit de toevoeging van 60.000 woningen en 75.000 arbeidsplaatsen. Hiermee wordt aan Almere een stad van de omvang van Haarlem toegevoegd.

Zo’n grote stedelijke ontwikkeling vergt meer dan alleen het stapelen van bakstenen. De nieuwe bewoners wensen winkels, scholen, werk en recreatie in de regio. Hiervoor is goed openbaar vervoer nodig, bijvoorbeeld uitbreiding van de Amsterdamse metro naar Almere.

Bert Hof en Carl Koopmans gaven hun kritische mening over deze metrolijn, onder de kop ‘Geen nieuwe Betuwelijn in het IJmeer’ (Opinie, 10 juli). Je kunt ook anders ertegenaan kijken.

Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse van Ecorys blijkt dat de metro voor de bewoners in de nieuwe wijk Almere Pampus tijdwinst oplevert ten opzichte van een treinreis. Voor inwoners in de centrale stad is de tijdswinst beperkt. Het is dan de vraag wat een metro bijdraagt aan Almere en Amsterdam. Almere Pampus zal door een metroverbinding aantrekkelijker worden als woonlocatie voor mensen die een acceptabele OV-reistijd naar Amsterdam willen hebben. De stadsuitbreiding kan hiermee haar beoogde functie in de noordelijke Randstad beter vervullen. Tot slot biedt de nieuwe verbinding een alternatief als de reguliere spoorverbinding gestremd is.

Senior partner bij onderzoeksbureau Ecorys

    • Cora Duin
    • Reyer Ottow
    • C.L. Kraaijeveld
    • Wim Spit